SØK VIA KART  


KROATIA SYD
 Dubrovnik
 Cavtat
 Orebic
 Øya Korcula
    Korcula by
    Lumbarda

KROATIA SENTRAL
 Split
 Trogir
 Øya Hvar
    Hvar by
    Starigrad
    Jelsa
    Vrboska
 Øya Brac
    Bol (Brac)
    Sutivan (Brac)
 Makarska
 Baska Voda/Brela
 Primosten
 Vodice
 Rogoznica
 Preko-Zadar

KROATIA NORD
 Istria
 Pula
 Rovinj
 Porec  Nyhet!
 Fazana
 RabacKroatiaperler p Facebook  Kroatiaperler p Instagram   
SPESIFISERT SØK

 

 

 Sjøutsikt
 Aircondition
 Terrasse

 
Kontakt oss    Betingelser   

Betingelser for skjærgårdscruise


Garanti og betingelser

Kroatiaperler er kun ansvarlig for å formidle avtale og oppgjør mellom deltaker og arrangør.

Kroatiaperler eier ikke konseptet eller båtene og kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for andre omstendigheter. Ved aksept av avtalen aksepterer deltaker samtidig betingelsene. Avtalen anses som akseptert når Kroatiaperler mottar bestillingsskjema eller e-post fra deltaker som bekrefter en bestilling.

Såfremt det er ledig plass på ønsket tur, er bestillingen bindene. Kroatiaperler sender da bestillingsbekreftelse med betalingsinformasjon i løpet av 2-3 virkedager. Hvis det ikke er ledig plass på bestilt tur, vil Kroatiaperler sende et uforpliktende tilbud om alternativ tur.

Hva er inkludert i prisen?

I beskrivelsen av hver tur er beskrevet hva prisene inkluderer. Blant annet er overnatting i dobbel lugar, frokost, lunsj (varm mat; suppe eller pasta som forrett og fisk eller kjøtt som hovedrett), sengetøy og håndklær (ikke badehåndklær) inkludert. Badehåndkle kan leies/kjøpes om bord.

Betalingsbetingelser

30 % av beløpet betales senest 5 dager etter inngåelse av avtalen. Det resterende beløpet betales senest 40 dager før avreise.
I tilfeller hvor betaling ikke skjer i tide vil reservasjonen bli betraktet som avbestilt, og kreve gebyr etter satser beskrevet under punktet Avbestilling/Endring. I slike tilfeller vil det først bli sendt ut et varsel om dette på mail.

Ved bestillinger som gjelder avreise innen 40 dager, betales hele beløpet samlet innen 5 dager. Betalingen må være inne på Kroatiaperler’s konto før avreise.

Valutaendringer

Dersom valutaen i det land som turen avregnes i (EURO), endres i forhold til den valuta som anvendes til deltakers betaling (NOK), kan prisen etter avtalens inngåelse og innen turens start bli forhøyet med den samme prosent som den anvendte valuta er steget med etter 1. september året før - når prisene ble satt. Eventuell endring vil bli fakturert deltaker senest 40 dager før avreise. Dette forhold gir ikke deltaker rett til å annullere avtalen, såfremt prisøkningen ikke overskrider 10 %. Hvis den anvendte valuta (EURO) har sunket siden 1. september året før og frem til siste innbetaling skal finne sted, kan deltaker på tilsvarende måte kreve at prisen blir redusert med samme prosent som den anvendte valuta har sunket med. Kravet må stilles Kroatiaperler pr e-post senest 45 dager før avreise. Et krav som overskrider 10 % prisreduksjon gir Kroatiaperler rett til å annullere avtalen.

Avbestilling / Endring

Bestillingen er bindene og kan ikke avbestilles uten at det kreves gebyr etter følgende satser:
Om avbestilling finner sted innen 7 dager betales et gebyr på kr. 500,- pr bestilling.
Ved avbestilling senere enn 7 dager fra bestillingsdato, men mer enn 40 dager før ankomst, betales 30% i honorar (dvs. at innbetalt beløp ikke betales tilbake).
I tilfelle avbestilling mindre enn 40 dager før avreise, eller hvis deltaker ikke møter ved avgang eller mangler nødvendige reisedokumenter, betales full pris.
Det anbefales å kjøpe forsikring som dekker eventuell avbestilling ved sykdom.

Kroatiaperler gjør oppmerksom på at det ikke er angrerett ved kjøp av de produkter vi leverer, ref. unntak i Angrerettloven (§ 19, kapittel 5).

Ved eventuell endring av bestilling etter at bestillingsbekreftelsen er mottatt og frem til 40 dager før avreise, betales et gebyr på 500,- kroner pr bestilling – hvis endringen er mulig å gjennomføre. Etter den tid kan endringer normalt ikke gjøres. Arrangør forbeholder seg retten til å gjøre endringer i reiseruten, avhengig av vind og værforhold eller organisatoriske krav.

Ved kansellering av tur

I tilfelle det blir for få påmeldte slik at turen må avlyses fra arrangørens side refunderes innbetalt beløp. Avgjørelse på om turen skal kanselleres pga. for få påmeldte (se regler for hver tur)gjøres senest 3 uker før avreise. Innbetalt beløp vil i så fall i sin helhet bli tilbakebetalt deltaker, hvis ikke deltaker ønsker å være med på en annen tilbudt avgang. Utover dette forbeholder arrangør seg retten til å avlyse turen hvis det oppstår situasjoner som er utenfor arrangør sin kontroll og som gjør det umulig eller utilrådelig å gjennomføre turen.

Det er stilt tilfredsstillende kroatisk reisegaranti av ansvarlig arrangør Katarina Line d.o.o.

Mangler og klager

Dersom deltaker finner mangler ved produktet må arrangørens representanter på turen gjøres oppmerksom på dette umiddelbart, slik at de har mulighet for å rette opp mangelen, utbedre eller kompensere for denne så raskt som mulig. Dersom mangelen ikke kan rettes eller kompenseres for på stedet og er av en betydelig art, kan deltager sende en skriftlig klage til Kroatiaperler senest 10 dager etter at turen er avsluttet. Kroatiaperler kan ikke vurdere kompensasjon for eventuelle mangler som ikke er blitt fremmet til arrangørens representanter på stedet.

Dersom produktet ikke svarer til forventingene, ønsker Kroatiaperler å bli informert om dette.

Deltakers plikter

Deltaker er ansvarlig for å ta med seg de nødvendige reisedokument (pass og billetter) og har selv ansvar for disse under turen. Pass skal leveres til kapteinen for registrering på den første dagen av cruiset.

Deltaker bør selv før avreise vurdere om reiseforsikring og ulykkesforsikring er tilfredsstillende. Forsikring bør også dekke en eventuell hjemtransport ved ulykke/sykdom.

Deltaker plikter å ta hensyn til medreisende og opptre på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre eller skaper sikkerhetsmessige eller andre problemer for de medreisende eller arrangør. Grovt brudd på disse bestemmelsene gir arrangøren rett til å vurdere hjemsendelse for deltakers regning. Passasjerene plikter å overholde skipet regler og kapteinen er ansvarlig for sikkerheten til alle passasjerene og besetningen. Kapteinen har rett til å endre reiseruten i tilfelle dårlig vær eller lignende upassende forhold i havner for å ivareta sikkerheten ombord.

Regler om bord:

 • Hopping eller dykking fra båten når den er i fart er strengt forbudt. Av sikkerhetsmessige grunner er klatring i mastene også forbudt.

 • Hvis uvær bes passasjerene om å være forsiktig med å bevege seg på dekk. Gulvene kan ofte være våte og glatte. Passasjerer bør være ekstra forsiktig når de skal gå i land eller om bord, og spesielt gjelder dette hvis båtene ligger utenpå andre båter når de ligger i havn. Mannskapet kan spørres om bistand hvis behov. Bevegelse mellom skipene og avstigning og ombordstigning må foretas på eget ansvar, og det må utøves forsiktighet.

 • Sikkerhetsbelter og redningsvester er plassert under setene i spisestue eller under køyer i lugarene (avhengig av hvilken båt).

 • Siden det kan være lydt om bord bes alle passasjerer om å ta hensyn til andre. Det er spesielt viktig å ta hensyn til nattero – og midnatt er det offisielle tidspunktet det skal være rolig fra. I nasjonalparker kan det være behov for tidligere nattero – og beskjed vil i så fall bli gitt.

 • Røyking i restaurantområdet og i lugarene er ikke tillatt, og hvis man røyker på dekk er det forbudt å kaste sigarettsneiper i sjøen.

 • Sengetøy må ikke tas ut av lugarene.

 • Det er kun toalettpapir som skal kastes i toalettene.

 • Det er ikke tillatt å ta med mat og drikke ombord i båtene. Dette inkluderer alle drikke- og matvarer som er kjøpt på land i anløpshavner. Det eneste unntaket er: personlig pleie, flytende medisin, matvarer spesielt for spedbarn og matvarer til spesielle dietter. Typiske regionale produkter som er kjøpt under besøk i havnene vil bli lagret om bord for å bli returnert til passasjerer på slutten av cruiset.

 • Hver passasjer må respektere oppmøtetider for f.eks. måltider og avgang.

 • Eventuelle skader gjort av passasjeren må kompenseres for til kapteinen. Mistet lugar nøkkel vil bli belastet 150,- HRK per nøkkel.

 • Det er strengt forbudt å kaste søppel i sjøen.

 • Ferskvann er en begrenset ressurs om bord i båt, derfor må hver passasjer være rasjonell med sin bruk av vann. Det samme gjelder bruk av strøm om bord.

 • Under overfart må koøyene i lugarene være lukket. Dette for at det ikke skal komme sjøvann inn i lugaren.                                       Tilbake til skjærgårdscruise

  © 2009-2024 Kroatiaperler AS. All rights reserved.
Org.nr 996 968 022     Til forsiden | Om oss | Kontakt oss | Søk ferieboliger | Leiebetingelser